Warsztat Terapii Zajęciowej


Warsztat Terapii Zajęciowej "Dąb"

ul. Szubińska 87 D w Białych Błotach tel. 052-349-47-11

biuro@wtz.gops.bialeblota.pl.

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” powstał w grudniu 2004 r. przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach. Jest placówką pobytu dziennego dla 25 uczestników, czynną od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Warsztat Terapii Zajęciowej „Dąb” stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia. Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnej do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej „Dąb” jest prowadzona rehabilitacja wspomagająca pracę terapeutyczną i edukacyjną. W pracy terapeutycznej szczególny nacisk położony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe oraz osiąganie poprzez różne formy (indywidualne, grupowe, zbiorowe) i rodzaje terapii ( ergoterapię, socjoterapię, arteterapię) jak najwyższego poziomu dojrzałości społecznej i samodzielności uczestników.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej „Dąb” działają następujące pracownie:

  • Pracownia multimedialna i technik graficznych – umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności związanej z obsługą komputera oraz tworzenia różnorodnych form graficznych za pomocą komputera i różnych sprzętów biurowych.
  • Pracownia dnia codziennego – przygotowuje do samodzielności w życiu codziennym poprzez naukę różnorodnych zajęć gospodarstwa domowego.
  • Pracowania rękodzieła i sztuk plastycznych – stwarza możliwość nauki podstaw krawiectwa oraz służy rozwijaniu uzdolnień poprzez poznawanie i utrwalenia różnorodnych technik plastycznych.
  • Pracownia edukacji technicznej – pomaga w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie obróbki drewna, posługiwania się różnymi elektronarzędziami oraz wykonywania różnorodnych prac gospodarczych.
  • Pracownia umiejętności osobistych – ma na celu przygotowanie do samodzielnego życia na miarę indywidualnych możliwości uczestników poprzez naukę i doskonalenie kompetencji społecznych, osobistych, komunikowania się, rozumienia świata, siebie i innych ludzi.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej „Dąb” prowadzone są zajęcia uzupełniające:

  • Psychoterapia i psychoedukacja jako rozpoznanie indywidualnych zasobów i potrzeb uczestników.
  • Socjoterapia jako kształtowanie wzorców odpowiednich zachowań potrzebnych w różnych sytuacjach życiowych.
  • Rehabilitacja ruchowa w celu fizycznego usprawnienia organizmu.
  • Arteterapia w celu rozbudzania różnorodnych potrzeb wyrażania swobodnej ekspresji.

Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Dąb” jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do warsztatu terapii zajęciowej oraz złożenie wniosku o przyjęcie do WTZ. Uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z rehabilitacją społeczną i zawodową.