Jesteś tutaj

Informacja dla rodziców i opiekunów

7 Kwiecień 2019

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi reprezentującymi interesy pracowników oświaty a stroną rządową bardzo prawdopodobne stało się rozpoczęcie zapowiedzianej na 8 kwietnia akcji strajkowej.

Wszystkie szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota tj.

  • Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, 
  • Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach,

w przeprowadzonych referendach, zdecydowały o przystąpieniu do strajku. Z informacji, jakie posiadamy na dzisiaj do akcji strajkowej przystąpią najprawdopodobniej prawie wszyscy nauczyciele. Nie ma możliwości zweryfikowania liczby nauczycieli, którzy przystąpią do pracy, a prawo do strajku przysługuje każdemu pracownikowi szkoły, niezależnie od dotychczasowych deklaracji.

W związku z powyższym, w przypadku rozpoczęcia strajku, we wszystkich placówkach, z całą pewnością, wystąpią olbrzymie trudności z zapewnieniem uczniom opieki. Dyrektorzy będą zmuszeni odwołać zajęcia dydaktyczne, a priorytetem będzie bezpieczeństwo dzieci i zapewnienie możliwości przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty.

Dlatego też zwracamy się z ogromną prośbą do Rodziców o zapewnienie dzieciom opieki w dniach strajku. Może bowiem zdarzyć się tak, że w danej placówce poza dyrektorem będą strajkowali wszyscy pracownicy.

            Uwaga! W związku z przewidywanym brakiem możliwości zapewnienia przez szkoły i placówki oświatowe opieki na uczniami, w przypadku rozpoczęcia strajku, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ BĘDZIE ZAWIESZONE! Jeśli okaże się, że liczba nauczycieli, którzy przystąpią do pracy będzie wystarczająco duża, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom kursy autobusów zostaną wznowione. Informacje pojawiać się będą na bieżąco na stronach placówek oraz przekazywane będą przez e-dziennik.

            Informacja o uprawnieniach pracowniczych przysługujących w związku ze strajkiem:

- zgodnie z art. 188 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018,
 poz. 917 ze zm.):
„Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo
 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.”

1. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do lat 8, rodzicom przysługuje prawo ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

2. Z zasiłku tego mogą korzystać osoby opłacające obowiązkowe bądź dobrowolne składki chorobowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

3. Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem.

4. Do wniosku o zasiłek (druk ZUS Z-15) trzeba dołączyć oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu przedszkola lub szkoły (druk ZUS ZAS-36)

5. Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek  o zasiłek opiekuńczy  składa u swojego pracodawcy, ale jeżeli  prowadzi działalność gospodarczą, składa  go do  najbliższego ZUS-u.

6. Wniosek o zasiłek opiekuńczy do ZUS  można także złożyć on-line, jeżeli  korzysta się z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

7. Prawo do zasiłku opiekuńczego  przysługuje na równi matce i ojcu, ale zasiłek dostanie tylko jeden z rodziców — ten, który złoży wniosek.

8. Wysokość zasiłku opiekuńczego  wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Druki do pobrania tutaj!

W przypadku rozpoczęcia strajku przygotowano specjalną ofertę pozaszkolnych zajęć dla dzieci:

- w poniedziałek 8 kwietnia boiska sportowe „Orlik 2012” w Białych Błotach, Łochowie i Cielu będą czynne już od godz. 8:00!

- Gminne Centrum Kultury oferuje dodatkowe zajęcia w:

- Białych  Błotach (wejście do budynku szkoły tylko i wyłącznie głównym wejściem od ul. Centralnej 27) od godz. 9:00 do 13:00 i od godz. 14:30 do 17:00

- Łochowie od godz. 9:30 do 11:30 w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie oraz od godz. 12:00 do 15:30 w budynku GCK przy ul. Jałowcowej

- świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie od godz. 10:00 do 14:00.

Prosimy, by dzieci, które skorzystają z dodatkowej oferty zabrały ze sobą posiłek oraz napoje.

W przypadku przedłużenia się akcji strajkowej oferta zajęć dodatkowych będzie kontynuowana.

Prosimy o uważne śledzenie stron internetowych placówek oświatowych, a także strony internetowej Urzędu Gminy Białe Błota. Wraz ze zmieniającą się sytuacją będziemy na bieżąco podejmować decyzje, o których informować będziemy za pośrednictwem naszych stron, poprzez e-dziennik, a także poprzez umieszczenie informacji na budynkach placówek.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.