Perspektywy rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Białe Błota

12 Październik 2018

Działania dotyczące zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków, podjęte przez Urząd Gminy Białe Błota i zastępcę wójta Jana Jaworskiego, mają przede wszystkim na celu wyeliminowanie nielegalnego poboru wody oraz zapobiec bezumownemu odprowadzaniu do gminnej sieci kanalizacyjnej  ścieków.

Nielegalny zrzut ścieków, których parametry przekraczają normy określone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  powoduje, że gmina jest zobowiązana obecnie ponosić gigantyczne koszty tzw. opłat dodatkowych – kar, których wysokość sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych dziennie!

Wokół problemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków narosło wiele nieporozumień. Czego obawiają się mieszkańcy gminy?

Przede wszystkim sprzeciwiają się podjęciu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z miastem Bydgoszcz w sprawie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i oczyszczanie ścieków przy wsparciu technicznym i infrastrukturalnym Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Ich zdaniem, może to oznaczać przejęcie przez bydgoską spółkę całego rynku usług wodno-kanalizacyjnych, świadczonych obecnie przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach i jego likwidację.  Grozić to będzie, jak twierdzą, wzrostem cen, dyktowanych przez MWiK.

Zamiarem wójta nie było i nie jest likwidacja Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych. Międzygminne porozumienie z miastem Bydgoszcz ma dotyczyć tych zadań, które gmina, a w jej imieniu ZWiUK i referat ochrony środowiska, nie są w stanie samodzielnie przeprowadzać ze względu na brak możliwości technicznych. Chodzi przede wszystkim o działania kontrolne, które mają zapobiec nielegalnym poborom wody i zrzutom ścieków do sieci kanalizacyjnej. W ramach odpłatnych zleceń MWiK w Bydgoszczy zajęłyby się, m.in., lokalizacją wycieków wody, pobieraniem i badaniem próbek ścieków, czyszczeniem i inspekcją przyłączy i sieci kanalizacyjnej, czy dostawą wody do Łochowa w czasie zwiększonego jej poboru (np. w okresie letnim).

Usługi świadczone przez miasto Bydgoszcz za pośrednictwem spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja nie będą miały wpływu na podwyższenie opłat za wodę i ścieki. Wprost przeciwnie, działania te mają na celu uszczelnienie systemu i ograniczenie strat. Będzie to stanowiło podstawę do wystąpienia do Wód Polskich z wnioskiem o obniżenie obowiązującej taryfy za wodę i ścieki.

Priorytetem dla wójta i obecnego zarządu ZWiUK w Białych Błotach jest rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie, poprawienie warunków pracy i sytuacji finansowej spółki, a nie likwidacja zakładu. Świadczą o tym podjęte w ciągu ostatnich kilku miesięcy działania.

Gmina przygotowuje się do rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW) w Cielu. We wrześniu br. wybrany został wykonawca projektu modernizacji stacji  (Biuro Projektów BIPROWOD z Warszawy), a obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu rozbudowy ujęcia wody wraz z pozwoleniem wodno-prawnym (konieczna jest budowa dwóch dodatkowych studni, niezbędnych, aby docelowo zapewnić dostawy wody wszystkim mieszkańcom gminy).

Gmina nie rezygnuje również z przebudowy wodociągu zasilającego Przyłęki. We wrześniu br. wybrany został wykonawca projektu na sieć dosyłową o długości ok. 5 kilometrów. W projekcie znajdą się obliczenia hydrauliczne, w oparciu o które sieć zostanie wybudowana w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie ilość i ciśnienie w najdalszym miejscu poboru wody w Przyłękach.

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach oczekuje na dofinansowanie kwotą 1,5 miliona złotych. Pieniądze te mają być przeznaczone na realizację następujących projektów: 

- modernizację SUW w Cielu (we wrześniu został wybrany wykonawca)
- rozbudowa wraz z pozwoleniem wodno-prawnym ujęcia wody w Cielu (trwa procedura przetargowa)
- budowa sieci wodociągowej dosyłowej do Przyłęk (we wrześniu został wybrany wykonawca)
- rozbiórka obiektów po nieczynnej oczyszczalni ścieków (we wrześniu został wybrany wykonawca)
- opracowanie koncepcji i projektu budowlanego zagospodarowania terenu po oczyszczalni ścieków (w trakcie procedury przetargowej)
- opracowanie koncepcji i modernizacja głównej przepompowni ścieków oraz obiektów technologicznych (w trakcie procedury przetargowej)
- organizacji ruchu dla budowy magistrali wodociągowej  (w trakcie procedury przetargowej)
- budowa magistrali wodociągowej z SUW w Cielu na odcinkach kolizyjnych ze ścieżką rowerową (wykonawca robót ZWiUK)
- modernizacja ujęcia wody w Łochowie (przebudowa dwóch istniejących studni)
- wymiana uzbrojenia – zasuw i hydrantów – i dozbrojenie istniejącej sieci wodociągowej
- zakup rejestratorów przepływu i urządzeń wskazujących pobory wody (w najbliższym czasie montaż na sieciach wodociągów

Zawarcie porozumienia z miastem Bydgoszcz przyczyniłoby się do poprawy funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego w całej gminie Białe Błota, co z pewnością przyniosłoby wymierne korzyści dla mieszkańców w postaci obniżenia opłat za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Podpisy pod zdjęcia:

Fot. 1 i 2 Priorytetem dla zarządu ZWiUK jest rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie

Fot. 3 Jedną z najważniejszych inwestycji jest obecnie modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Cielu 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.