Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej

Program adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota, które korzystają z uprawnień Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.)

Wójt Gminy Białe Błota zaprasza wszystkich partnerów do współpracy przy realizacji Białobłockiej Karcie Rodziny Wielodzietnej.

Wprowadza się Białobłocką Kartę Rodziny Wielodzietnej zwanej dalej Kartą, jako dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania Programu.

1. Karta wydawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego rodziny wielodzietnej dla każdego uprawnionego członka rodziny wielodzietnej objętego wnioskiem.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór Karty określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wniosek o wydanie Karty składa się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Białe Błota.

4. Karta stanowi własność Gminy Białe Błota i wydawana jest bezpłatnie.

5. Dzieci po 18 roku życia zobowiązane są do przedstawiania coroczne do 31.10 zaświadczenia o kontynuacji nauki.

6. Karta zostanie wydana po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku. Kartę będzie mógł odebrać pełnoletni członek rodziny wskazany we wniosku. Kartę można przedłużyć na kolejny rok, składając kolejny wniosek, nie wcześniej niż miesiąc przed upływem okresu ważności Karty.

 

W  związku z posiadaniem Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej przysługują następujące zniżki:

- Zniżka w wysokości 50% opłaty za świadczenia przedszkolne w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach; - bezpośrednio w przedszkolu

-  Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia” w Łochowie; - bezpośrednio w żłobku

 - zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zużycie 2m3 wody od osoby, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej,
- zwrot poniesionych kosztów w wysokości 30% opłaty od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość położoną na obszarze gminy Białe Błota za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.
-  Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy komunikacji międzygminnej linii 91, 92 i 96  kursującej pomiędzy gminą Białe Błota a miastem Bydgoszcz, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.
Od styczna 2017 przysługują dodatkowe zniżki:
- Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za zakup obiadów szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Białe Błota.
- Zwrot poniesionych miesięcznych  kosztów  za pobyt dziecka w innym, niż Gminnym Integracyjnym Żłobku „U Misia" w Łochowie nie więcej niż 135 zł miesięcznie od jednego dziecka. 
- Zwrot poniesionych miesięcznych  kosztów  za pobyt dziecka w innym, niż Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach nie więcej niż 100 zł miesięcznie od jednego dziecka. 

Od styczna 2018 przysługują dodatkowe zniżki:
Zwrot poniesionych  kosztów w wysokości 50% miesięcznej opłaty za bilet miesięczny na autobusy PKS kursujący pomiędzy gminą Białe Błota a miejscem nauki  i pracy, dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.

Rozliczenie zwrotów poniesionych kosztów odbywa się będzie na podstawie: 
- woda -faktury za wodę  oraz potwierdzeń jej zapłaty, 
- śmieci - potwierdzenia opłat za śmieci,
- bilet MZK - ksero karty miejskiej oraz potwierdzenie jej doładowania
- bilet PKS – kopia miesięcznego biletu PKS
- Przedszkole, żłobek – zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do placówki, 
- obiady - faktura za obiady szkolne + imię i nazwisko dziecka.

Rozliczenia będą dokonywane raz na kwartał. PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ TERMINÓW
 I kwartał od stycznia do marca; dokumenty do 10 kwietnia
II kwartał od kwietnia do czerwca; dokumenty do 10 lipca
III kwartał od lipca do września; dokumenty do 10 października
IV kwartał  od października do  grudnia; do 10 stycznia

Wyżej wymienione dokumenty w wyznaczonych terminach  należy  przedstawić  w Urzędzie Gminy ul. Guliwera 4a pokój nr 2, tel. 52 323 90 71; 52 323 90 90 – Magdalena Maison, można też dokumenty te przesłać na e-mail: magdalena.maison@bialeblota.eu

Podstawa prawna: 
Uchwała Nr RGK.0007.44.2015  Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota, 
 Uchwała Nr RGK.0007.77.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych  z terenu gminy Białe Błota, 
Uchwała Nr RGK.0007.5.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych  z terenu gminy Białe Błota, 
Uchwała Nr RGK.0007.132.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych  zamieszkałych na ternie gminy Białe Błota, 
Uchwała Nr RGK.0007.134.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych  zamieszkałych na ternie gminy Białe Błot, 
Uchwała nr RGK.0007.5.2018 Rady Gminy Białe Błota  z dnia 30 stycznia 2018r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota. 

Dodatkowe informacje:
Uprawnienie wynikające z Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej nabywa się od miesiąca, w którym został złożony wniosek o wydanie kart.
O wydanie Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej mogą ubiegać się posiadacze Karty Dużej Rodziny  - Wnioski o wydanie BKRW oraz o KDR można złożyć jednocześnie.

 

 

Pliki do pobrania
Uchwała nr RGK.0007.44.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 kwietnia 2015
Uchwała nr RGK.0007.77.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015
Uchwała nr RGK.0007.5.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016
Uchwała nr RGK.0007.132.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 grudnia 2016
Uchwała nr RGK.0007.134.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 październia 2017
Uchwała nr RGK.0007.5.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018

Deklaracja Partnerstwa w Programie

 

Partnerzy Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej

Wniosek o wydanie Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej

 

zamknij x

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.